Round Lake (Weagamow Lake) Airport (CZRJ/ZRJ)

Round Lake, Canada