Niamtougou International Airport (DXNG/LRL)

Niatougou, Togo