Khmelnytskyi Airport (UKLH/HMJ)

Khmeinitskiy, Ukraine