White Mountain Airport (PAWM/WMO)

White Mountain, United States