RNAS Yeovilton (EGDY/YEO)

Yeovilton, United Kingdom