Nakashibetsu Airport (RJCN/SHB)

Nakashibetsu, Japan