Mantsonyane Airport (FXMN/N)

Mantsonyane, Lesotho